Artist Statement

Femke van Os en Lisanne Vlaar vormen samen een kunstenaarsduo. Naar de buitenwereld presenteren zij zichzelf als De Zeemeermin en De Vuurvogel, twee mythologische wezens die een avontuur aan gaan. Samen werken zij aan het ‘Pleidooi voor Verwondering’.

Geïnspireerd door de daadkrachtige, passievolle werkhouding van het kunstenaarsduo Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely begon de reis. De Zeemeermin en De Vuurvogel werden geraakt door de vrouwelijke kracht van De Saint Phalle en het ongeloof in de technologische vooruitgang dat doorklinkt in de werken van Tinguely. Het idee ontstond om de werken van De Saint Phalle en Tinguely, die door heel Europa zijn verspreid, te bezoeken. Inmiddels zijn er vele bestemmingen toegevoegd aan de reis.

Door het verstrijken van de tijd zijn de plekken die zij aandoen tijdens hun reis, opgebouwd uit verschillende, verborgen, betekenislagen. Ze lijken in mysteriën gehuld. De Zeemeermin en De Vuurvogel denken dat het doorgronden van deze mysteriën helpt bij het blootleggen van elementen uit het leven die alleen gevoelsmatig begrepen worden. In hun dagelijks bestaan missen zij beiden de tijd voor bezinning en reflectie. Constante prikkels, tijdsdruk, social media en keuzestress leiden af van de essentie van het bestaan. De vraag naar de inhoud: ‘Waar gaat het écht over?’ blijft te vaak onbeantwoord doordat mensen voornamelijk met zichzelf bezig zijn en vanuit egoïsme handelen. Door de snelheid die men in het communiceren en consumeren hanteert, raakt de bezinning, die tot verwondering leidt, naar de achtergrond.

De onvrede over de bovengenoemde snelheid vormt, samen met de huidige kritiek op de ‘ver-economiserende’ samenleving, aanleiding tot een fascinatie voor mythologieën en verborgen symbolische betekenissen. Door terug te grijpen op oude systemen en het erfgoed uit verschillende tijdsperioden proberen zij hun eigen kracht te hervinden. In plaats van zich tegen vorige generaties en hun geloofssystemen af te zetten, willen zij het heden met het verleden en de toekomst verbinden.

De Zeemeermin en de Vuurvogel stellen zichzelf als doel om los te komen van de tijdsdruk die de maatschappij hen oplegt en de wereld met een open houding tegemoet te treden. Ze staan open voor het onverwachte en willen deze houding overdragen. Deze werkattitude is een voorwaarde om tot bezinning, reflectie en verwondering te komen.